Ngài Inoue Masahiro - TỔNG GIÁM ĐỐC MUA HÀNG của Yamaha Toàn Cầu đến tham quan và làm việc tại công ty EMTC

Ngày 19/7/2018, Công ty EMTC đã vinh dự được đón tiếp Ngài Inoue Masahiro - Tổng giám đốc mua hàng của Yamaha Toàn Cầu đến thăm và làm việc tại Công ty.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 

 

4.JPG


1.JPG


2.JPG


3.JPG