EMTC TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Công ty EMTC đã một lần nữa vinh dự được tiếp đoàn công tác của Công ty Honda Việt Nam tới thăm và làm việc tại công ty.
Trong buổi làm việc, EMTC và Honda Việt Nam đã có những trao đổi và thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô xe máy.

DSC04960.JPG


DSC04965.JPG


DSC04980.JPG


DSC05013.JPG